ارائه تسهیلات خرید دستگاه

معرفی میز کرویینگ پرس برک ها

 

یکی از مشکلاتی که در پرس برک ها ممکن است اتفاق بیافتد کمانش فک است. که به دلایل زیر ممکن است اتفاق بیافتد:

  • عدم ماشین کاری دقیق میز و فک دستگاه
  • عدم تنش گیری فک متحرک دستگاه
  • استفاده زیاد از یک قسمت خاصی از دستگاه. به طور مثال بیشتر از یک متر وسط دستگاه پرس برک 3 متری برای پروسه خمکاری استفاده شود. که این موضوع باعث می شود این قسمت فک دچار کمانش شود که در نتیجه خم یکسانی در طول ورق حاصل نمی شود.
  • به اندازه کافی قوی نبودن بدنه که باعث پس زدن بدنه می شود. از آنجایی که بدنه به کشویی متصل است و مجموعه کشویی به فک متصل است باعث می شود که فک روی یک محور قائم حرکت نکند در نتیجه خم یکسانی در طول ورق نخواهیم داشت.

 

برای جلوگیری از این موضوع روی میز پرس برک کرویینگ استفاده می شود. داخل کرویینگ گوه قرار دارد که بوسیله سرووموتور یا دستی می توان گوه ها را جابجا کرد. جابجایی گوه ها به هر مقدار باعث

می شود که به همان اندازه روی کرویینگ در همان محلی که گوه به پوسته فشار وارد می کند جابجا شود. این جابجایی باعث می شود مقدار کمانشی که در فک به هر دلیلی ایجاد شده است جبران شود و در نهایت به خم مطلوب در طول ورق برسیم. خوشبختانه ما در شرکت پایابرش به فناوری ساخت کرویینگ و بومی سازی این محصول رسیدیم که با توجه به درخواست مشتری می توانیم روی دستگاه ها استفاده کنیم.