ارائه تسهیلات خرید دستگاه
رولفرم سینوسی

مشخصات فنی رولفرم سینوسی

  • ضخامت ورق :4 /0 – 6/0 میل بنابر درخواست
  • کار گیر مفید گسترده رول 1250میلیمتر و 1000 میلیمتر بنابر درخواست
  • تعداد ایستگاه: 13دروازه ای بنابر درخواست
  • جنس قالب ها CK45 بنابر درخواست
  • دارای قرار و رهنمای ورودی میباشد
  • نوع اسکلت فلزی از تیرآهن 300
  • قدرت الکترو موتور :HP5/7
  • سیستم کنترل :PLC

گالری تصاویر