ارائه تسهیلات خرید دستگاه
پانچ تک کاره هیدرولیکی

پانچ تک کاره هیدرولیکی

نسبت ضخامت ورق و قطر سوراخ با توجه به قدرت پانچ قابل تغییر است.

 

مشخصات فنی

پانچ تک کاره
200 تن
پانچ تک کاره
110 تن
پانچ تک کاره
75 تن
پانچ تک کاره
60 تن
واحد
اندازه گیری
مشخصات فنی
15
10
10
7.5
Hp
قدرت موتور
45
30
30
28
لیتر
ظرفیت پمپ
40x40
35x30
26x25
22x22
میلیمتر
ضخامت ورق و قطر سوراخ
70
70
70
70
میلیمتر
میزان کورس
200
150
100
100
لیتر
ظرفیت باک
نسبت ضخامت ورق و قطر سوراخ با توجه به قدرت پانچ قابل تغییر است.

گالری تصاویر