ارائه تسهیلات خرید دستگاه
پروفیل خمکن عمودی

ویژگی های دستگاه پروفیل خمکن

 • بدنه یکپارچه جوشکاری شده و تنش زادیی شده
 • شفتها و غلطک های ساخته شده از آلیاژ ویژه و سختکاری شده
 • قابلیت کارکرد در حالت عمودی یا افقی
 • دارای قالبهای استاندارد سختکاری شده
 • مجهز به رولیکهای هدایت کننده جانبی
 • کنترل پدال متحرک
 • موتور ترمزدار
 • ساخته شده بر اساس دستورات ایمنی
 • لوازم هیدرولیک ساخت ایتالیا
 • لوازم برقی ساخت فرانسه یا ایتالیا
 • با یکدست قالب طبق در خواست
   
   

رضایت مشتریان پایابرش

گالری تصاویر