ارائه تسهیلات خرید دستگاه
رولفرم Z

مشخصات فنی دستگاه رولفرم Z :

 • ضخامت ورق : 3 میلیمتر بنابر درخواست
 • تعداد ایستگاه : 15دروازه بنابر درخواست
 • جنس قالب ها :45 Ckیا MO40 سخت کاری شده بنابر درخواست
 • دارای قرار و رهنمای ورودی و صاف کن ورق می باشد
 • قطر شافتها : mm 90 بنابر درخواست
 • قدرت الکترو موتور : دو عدد 15 اسب بخار درخواست
 • دارای سیستم کنترل :PLC
 • دارای سیستم رول گیر (کوئل گیر)
 • ضخامت ورق : 3 میلیمتر بنابر درخواست
 • تعداد ایستگاه : 15دروازه بنابر درخواست
 • جنس قالب ها :45 Ckیا MO40 سخت کاری شده بنابر درخواست
 • دارای قرار و رهنمای ورودی و صاف کن ورق می باشد.
 • قطر شافتها : mm 90 بنابر درخواست
 • قدرت الکترو موتور : دو عدد 15 اسب بخار درخواست
 • دارای سیستم کنترل :PLC
 • دارای سیستم رول گیر (کوئل گیر)

گالری تصاویر