modir

ژانویه 17, 2021

پرس برک CNC

نوامبر 23, 2020

سورس دستگاه لیزر فایبر

سورس دستگاه برش لیزر فایبر قلب تپنده دستگاه محسوب شده و تولید پرتو لیزر از این دستگاه نشأت گرفته می شود. نحوه کارکرد دستگاه به این […]
مارس 20, 2020

سال 1399 مبارک

ژانویه 8, 2020

نمایشگاه اصفهان 98

اکتبر 5, 2019
دستگاه نورد - دستگاه سی ان سی - دستگاه پانچ - دستگاه سی ان سی -دستگاه پرس برک - دستگاه لیزر

نمایشگاه صنعت تهران 98

اکتبر 5, 2019
نمایشگاه صنعت ترکیه - پایابرش- ماشین سازی پایابرش- پایابرش ویژن-نمایشگاه ترکیه-پرس برک-دستگاه لیزر-رو

نمایشگاه ازمیر ترکیه 2019

اکتبر 2, 2019

نمایشگاه مشهد 97

اکتبر 2, 2019

نمایشگاه مشهد 96

اکتبر 2, 2019

نمایشگاه تهران 97