ارائه تسهیلات خرید دستگاه
هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت تبریز 1402

هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت تبریز 1402

پایابرش مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه بین‌المللی صنعت تبریز گرامی می دارد.

 

مورخ 23 الی 26 خرداد ماه 1402

بازدید از ساعت 16 الی 22 – سالن پروین اعتصامی