رولفرم Z

رولفرم سینوسی
سپتامبر 30, 2019
رولفرم گاردریل
سپتامبر 29, 2019

مشخصات فنی دستگاه رولفرم Z : 

 • ضخامت ورق : 3 میلیمتر بنابر درخواست

 • تعداد ایستگاه : 15دروازه بنابر درخواست

 • جنس قالب ها :45   Ckیا MO40  سخت کاری شده بنابر درخواست

 • دارای قرار و رهنمای ورودی و صاف کن ورق می باشد

 • قطر شافتها :  mm 90 بنابر درخواست

 • قدرت الکترو موتور : دو عدد 15 اسب بخار درخواست

 • دارای سیستم کنترل :PLC

 • دارای سیستم رول گیر (کوئل گیر)

 • ضخامت ورق : 3 میلیمتر بنابر درخواست

 • تعداد ایستگاه : 15دروازه بنابر درخواست

 • جنس قالب ها :45   Ckیا MO40  سخت کاری شده بنابر درخواست

 • دارای قرار و رهنمای ورودی و صاف کن ورق می باشد.

 • قطر شافتها :  mm 90 بنابر درخواست

 • قدرت الکترو موتور : دو عدد 15 اسب بخار درخواست

 • دارای سیستم کنترل :PLC

 • دارای سیستم رول گیر (کوئل گیر)