رولفرم سینوسی

رولفرم ذوزنقه
سپتامبر 30, 2019
رولفرم Z
سپتامبر 30, 2019

مشخصات فنی رولفرم سینوسی

  •  ضخامت ورق :4 /0 – 6/0 میل بنابر درخواست

  • کار گیر مفید گسترده رول 1250میلیمتر و 1000 میلیمتر بنابر درخواست

  • تعداد ایستگاه: 13دروازه ای بنابر درخواست

  • جنس قالب ها CK45 بنابر درخواست

  • دارای قرار و رهنمای ورودی میباشد

  • نوع اسکلت فلزی از تیرآهن 300

  • قدرت الکترو موتور :HP5/7

  • سیستم کنترل :PLC