modir

فوریه 4, 2021

نمایشگاه صنعت 99 تهران

ژانویه 17, 2021

پرس برک CNC

نوامبر 23, 2020

سورس دستگاه لیزر فایبر

مارس 20, 2020

سال 1399 مبارک

ژانویه 8, 2020

نمایشگاه اصفهان 98

اکتبر 5, 2019
دستگاه نورد - دستگاه سی ان سی - دستگاه پانچ - دستگاه سی ان سی -دستگاه پرس برک - دستگاه لیزر

نمایشگاه صنعت تهران 98

اکتبر 5, 2019
نمایشگاه صنعت ترکیه - پایابرش- ماشین سازی پایابرش- پایابرش ویژن-نمایشگاه ترکیه-پرس برک-دستگاه لیزر-رو

نمایشگاه ازمیر ترکیه 2019

اکتبر 2, 2019

نمایشگاه مشهد 97

اکتبر 2, 2019

نمایشگاه مشهد 96