ارائه تسهیلات خرید دستگاه
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران 1402

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران 1402

پایابرش مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی 1402 گرامی می دارد.

 

مورخ 27 الی 30 خرداد ماه 1402

بازدید از ساعت 8 الی 15 – سالن 40