لیست محصولات آماده تحویل

آخرین تاریخ بروزرسانی

 ۹۶/۸/۲۷

ردیف دستگاه توضیحات
۱ گیوتین ۳ متر ۲۵میل در حد نو با گارانتی ساخت پایابرش – دست دوم
۲ پانچ ۵ کاره و۷ کاره ساخت پایابرش – دست دوم و نو
۳ پانچ تک کاره ساخت پایا برش -نو
۴ کوئل گیر ۲۵ و ۱۵ تن

نورد ۲ و ۳ متر ۳ غلطک

ساخت پایا برش

نو و دست دوم

۵ گیوتین و انواع خم کن ساختت پایا برش-نو
۶ اره نواری دست دوم-نو
۷ رولفرم L100 ساخت پایا برش-نو
۸ رولفرم ساندویچ پنل ساخت پایا برش-نو
۹ رولفرم سفال ساخت پایا برش-نو
۱۰ پرس هیدرولیک ساخت پایا برش-نو ودست دوم
۱۱ گیوتین ۳ متر ۶ میل ساخت پایا برش-دست دوم
۱۲ گیوتین ۳ متر ۸ میل ساخت پایا برش-دست دوم
۱۳ رولفرم سینوسی ساخت پایا برش – نو
۱۴ نورد پروفیل نو
۱۵ گیوتین ۲ متر ۳۰ میل ساخت پایا برش-نو
۱۸ پرس برک ساخت پایا برش-نو
۱۶ گیوتین ۱/۱۰ متر ۲۰ میل ساخت پایا برش – دست دوم