لیست محصولات آماده تحویل

آخرین تاریخ بروزرسانی

 ۹۷/۱۰/۲۲

ردیف دستگاه توضیحات
۱ گیوتین ۳ متر ۲۵میل  دست دوم
۲ پانچ ۵ کاره و۷ کاره ساخت پایابرش – دست دوم و نو
۳ پانچ تک کاره ساخت پایا برش -نو
۴ کوئل گیر ۲۵ و ۱۵ تن ساخت پایا برش
۵ گیوتین و انواع خم کن ساختت پایا برش-نو
۶ اره نواری دست دوم-نو
۷ رولفرم متال دک در حد نو ساخت پایا برش
۸ رولفرم ساندویچ پنل ساخت پایا برش-نو
۹ رولفرم سفال ساخت پایا برش-نو
اره نواری نو  ساخت ترکیه
۱۱ گیوتین ۳ متر ۶ میل ساخت پایا برش-دست دوم
۱۲ گیوتین ۳ متر ۸ میل ساخت پایا برش-دست دوم
۱۳ رولفرم سینوسی ساخت پایا برش – نو
۱۴ نورد پروفیل نو
۱۵ گیوتین ۳ متر ۳۰ میل ساخت پایا برش-نو
۱۸ پرس برک ۲/۵ متر ۶۳ تن در حد نو
۱۶ گیوتین ۲ متر ۵۰ میل در حد نو