دپارتمان های اجرایی شرکت پـایا بـرش

برای حرکت نظام مند به سوی اهداف و آرمان های مجموعه خود، واحد ها و بخش های متفاوتی را ایجاد نموده ایم تا هر چه بیشتر گامی در جهت اهداف خود که همان رضایتمندی مشتریانمان است برداریم. هر یک از دپارتمان های پـایا بـرش همچون چرخ دنده ای در این مجموعه است و با انجام وظایفی که هدف ایجاد آن بوده است، باعث میشوند چرخ های این مجموعه عظیم بعد از ۳۶ سال تجربه پرافتخار، با صلابت تر از هر زمانی به حرکت در بیایند.

پایا برش را بیشتر بشناسید…