دستگاه پانچ برش تیرآهن


صنایع پایا برش اولین تولید کننده در ایران

قابلیت پانچ و برش تیر آهن به صورت همزمان  قابلیت پانچ و برش نبشی

دقت پانچ و برش یک دهم میلیمتر، مخصوص سازه های فلزی و دکلهای انرژی