انواع ماشین های گیوتین

موارد استفاده

سوله سازی – سازه های فلزی و ساختمانی – بنگاه های برش کاری – نیروگاه ها – شرکت های نفتی و گازی

با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما