ماشین های نورد


موارد استفاده

شرکت های سیمان- نیروگاه ها – پروژه های سد سازی و تونل سازی – شرکت های نفتی و گازی

با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما