انواع ماشین های پانچ تک کاره و چند کاره

موارد استفاده

سوله سازی، سازه های فلزی و ساختمانی، بنگاه های برش کاری، نیروگاه ها، شرکت های نفتی و گازی

با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما