انواع ماشین های پانچ CNC

با دقت و سرعت بسیار بالا، قابلیت پیاده سازی سوراخ بدون خط کشی و به صورت اتوماتیک. دریافت فایل از کامپیوتر

در مدل ها و ابعاد متنوع متناسب با فعالیت های صنعتی مختلف