هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

شرکت ماشین سازی پایابرش با ۴۰ سال سابقه مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه صنعت

تهران گرامی می دارد.

مکان :خیابان سئول نمایشگاه بین المللی صنعت تهران -پشت سالن میلاد

زمان : ۱۴الی ۱۷مهر ساعت ۱۰:۰۰ – ۱۸:۰۰