صنایع ماشین سازی پایابرش مقدم  شما بازدیدکنندگان محترم را در نهمین نمایشگاه بین المللی بزرگ ماشین آلات ایران – تبریز گرامی میدارد.

زمان : ۱۹الی ۲۲خرداد ماه ۱۳۹۴

ساعت بازدید : ۲۱  الی ۱۵

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز سالن آذربایجان